Wat doen wij voor u als de opvang gestart

De juiste gastouder is gevonden en contracten zijn getekend. Uw gastouder wordt goed door ons begeleid en gecoacht. Dit doen wij tijdens verschillende huisbezoeken bij uw gastouder.

Ook voor u staan wij klaar. Wij zorgen voor inzichtelijke facturen, een overzichtelijk online systeem waar u uw facturen en urenregistraties kunt inzien en u kunt bij ons terecht voor informatie of hulp. Uiteraard staan wij ook voor u klaar als bemiddeling tussen u en uw gastouder nodig is.

Wij vinden uw mening belangrijk en zullen u dan ook minimaal één keer per jaar vragen naar uw tevredenheid over de opvang van uw kind(eren) en onze dienstverlening.

Wat u van ons kunt verwachten:

 • Jaarlijks een Risico-inventarisatie van de opvangwoning op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • Jaarlijks meerdere evaluatiegesprekken met uw gastouder
 • Jaarlijks een evaluatiegesprek met u
 • Maandelijkse administratie en facturering
 • Telefonisch, Whatsapp en per mail uw vragen beantwoorden
 • Coaching en training van uw gastouder
 • Controle van de wettelijke kaders kinderopvang bij uw gastouder
 • Wij brengen u op de hoogte van ontwikkelingen via nieuwsbrieven en e-mail
 • U heeft inspraak door lid te worden van onze oudercommissie

Wij vinden een hoge kwaliteit van onze gastouderopvang erg belangrijk. Hoe wij deze kwaliteit waarborgen leest u hieronder.

 • Onze gastouders werken vanuit ons pedagogisch beleidsplan. Deze kunt u bij ons opvragen. Tijdens de opvang maken de gastouders gebruik van vier uitgangspunten:
 1. Sociaal emotionele veiligheid waarborgen
 2. Persoonlijke competentie stimuleren
 3. Sociale competentie stimuleren
 4. Overdracht van waarden en normen
 • Wij zijn kleinschalig, leren u, uw kind en u situatie kennen, waardoor wij kwaliteit op maat kunnen leveren.
 • Wij besteden veel aandacht aan kennisoverdracht voor onze gastouders in de vorm van coaching, training en bijscholing.
 • Wij gaan in gesprek met u, en staan voor u klaar.
 • Gastouders kunnen bij ons terecht met vragen over hun dagelijkse praktijk, vragen over gedrag bij kinderen of hulp bij administratie e.d.