Over Gastouderopvang

> Het gastouderschap
> Opvangmarkt

(Gast)ouders vertellen

Gastouderbureau Maki staat achter, naast en voor de gastouder.

Anna Bos-Blokland

Gastouderbureau Maki is een zeer fijn bureau om mee samen te werken. Ze zijn zeer ondersteunend voor de vraagouders en voor de gastouders. Je kunt voor alle vragen of andere informatie altijd bij ze terecht.

Annes (B)engeltjes

Adviesrecht

Wanneer ouders dat wensen, kunnen zij zitting nemen in de oudercommissie van Gastouderbureau Maki. Hier wordt u dan ook op diverse momenten in ons contact toe uitgenodigd.

Op dit moment geven wij de zeggenschap van ouders vorm middels een Alternatieve Ouderraadpleging (AOR). Wij hebben als gastouderbureau graag een breed draagvlak onder onze ouders. Het is voor ons van belang op de hoogte te zijn en blijven van actuele zaken die in gezinnen en de gastouderopvang spelen. Gastouderbureau Maki bevraagt daarom ouders op meerdere manieren:

 • Tijdens periodieke evaluaties
 • Via de nieuwsbrief of per persoonlijke e-mail
 • Via een periodieke enquête

Periodieke evaluaties
Het deelnemen aan de AOR is een vast bespreekpunt bij het periodieke evaluatiegesprek.

Nieuwsbrief of per persoonlijke e-mail
Een aantal keer per jaar informeren wij onze gezinnen middels een digitale nieuwsbrief aan ouders. In deze nieuwsbrief worden actualiteiten aangestipt, maar ook beleidswijzigingen of nieuwe activiteiten voorgesteld. Daarbij kan aan ouders de vraag worden gesteld advies te geven over deze wijzigingen/activiteiten.

Enquête
Door frequent korte enquêtes af te nemen, realiseren we op een laagdrempelige wijze zeggenschap van ouders in de AOR. Deze bestaan bijvoorbeeld uit de volgende onderwerpen:

 • Veiligheid en Gezondheid
 • Voeding en Opvoeding
 • Deskundigheidsbevordering
 • Spel- en Ontwikkelingsactiviteiten
 • Begeleiding vanuit het Gastouderbureau

Om de vragen goed geïnformeerd te kunnen beantwoorden, informeren wij ouders ook graag op diverse wijzen:

 • Via de website
 • Bij de kennismaking en vervolgafspraken
 • Door het beantwoorden van gerichte vragen