Wettelijke eisen gastouderopvang

Wettelijke eisen gastouderopvang

Als gastouder verricht u verantwoordelijk werk. U vangt immers andermans kinderen op. Daarom stelt de overheid en gastouderbureau Maki diverse eisen aan de gastouderopvang.

 • U dient in het bezit te zijn van een geldig diploma,
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan baby’s en Kinderen,
 • U dient ingeschreven te zijn in het personenregister kinderopvang,
 • indien de opvang bij u thuis plaatsvindt, dienen volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen ook ingeschreven te zijn in het personenregister kinderopvang,
 • De opvangwoning dient veilig en hygiënisch te zijn,
 • U mag de voorgeschreven kind aantallen niet overschrijden,
 • U dient ingeschreven te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoe u aan bovenstaande eisen kunt voldoen leggen wij hieronder verder uit.

Diploma
U dient in het bezit te zijn van een geldig diploma. Weten of uw diploma is goedgekeurd? Klik hier om de diplomalijst gastouderschap te bekijken.

Wanneer u niet over een diploma op de lijst beschikt, kunt u contact met ons opnemen over de mogelijkheden van het behalen van een MBO-2 Helpende zorg en welzijn diploma.

Certificaat Eerste Hulp aan baby’s kinderen
Het certificaat Eerste Hulp aan baby’s en kinderen kunt u behalen via Gastouderbureau Maki. Het is ook mogelijk het certificaat te behalen via een externe organisatie. U kunt ons vragen naar de mogelijkheden en goedgekeurde certificaten.

Personenregister kinderopvang
Om u in te schrijven in het personenregister kinderopvang dient u eerst een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De VOG kunt u digitaal via ons aanvragen en kost € 33,85. Aanvragen kan ook op het gemeentehuis en kost dan € 41,35. Op het moment dat u zich inschrijft in het personenregister mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden. Inschrijven in het personenregister is gratis tot en met 30 juni 2018. Daarna kost het eenmalig € 12,-.

Veilige en hygiënische woning
Voordat u aangemeld wordt bij de gemeente komt een medewerker van Gastouderbureau Maki bij u langs voor een risico-inventarisatie. De medewerker kijkt samen met u of uw huis veilig is voor de opvang van kinderen en hoe zorgt draagt voor de hygiëne. Eventueel wordt er een actieplan opgesteld om mogelijke onveilige situaties aan te passen of afspraken te maken. Deze risico-inventarisatie wordt jaarlijks op het opvangadres uitgevoerd.

Het is belangrijk dat de woning:

 • een aparte slaapruimte heeft voor kinderen jonger dan 1,5 jaar (indien nodig),
 • voldoende speelruimte heeft zowel binnen als buiten,
 • volledig rookvrij is en er voldoende rookmelders zijn.

Verder moet er bij de opvang van 4 of meer kinderen een achterwacht zijn voor noodgevallen.

Kind aantallen

Als gastouder zijn er wettelijke eisen voor het aantal kinderen dat je mag opvangen. Het aantal is onderverdeeld in kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

 • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar,
 • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar,
 • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder, indien opgevangen wordt bij de gastouder thuis.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Als u aan alle eisen voldoet en u heeft een opvangwoning dan kunt u zich als gastouder aan laten aanmelden bij de gemeente. Gastouderbureau Maki verzorgt deze aanmelding voor u. (Eventuele leges zijn voor uw eigen rekening)  De GGD controleert deze documenten en plant met u een afspraak over het gastouderschap. De GGD doet dit binnen 10 weken na aanmelding. Voldoet u aan alle voorwaarden dan krijgt u een Landelijk Register Kinderopvang(LRK) nummer. Dit nummer hebben ouders nodig om gebruik te kunnen maken van de kinderopvangtoeslag.