Gastouders vertellen

Gastouderbureau Maki staat achter, naast en voor de gastouder.

Anna Bos-Blokland

Gastouderbureau Maki is een zeer fijn bureau om mee samen te werken. Ze zijn zeer ondersteunend voor de vraagouders en voor de gastouders. Je kunt voor alle vragen of andere informatie altijd bij ze terecht.

Annes (B)engeltjes

Onze doelen

  1. Persoonlijke benadering

Gastouderbureau Maki vind het persoonlijk contact met zowel ouders als gastouders enorm belangrijk. Ieder gezin,  kind, ouder en gastouder is uniek. Wij willen u en uw kind(eren) leren kennen zodat er optimaal voor uw kind gezorgd kan worden.

  1. Goede pedagogische kennis

Bij zorg en opvang hoort opvoeding. Onze gastouders zijn allemaal geschoold en kunnen zich regelmatig laten bijscholen via Gastouderbureau Maki. Door middel van coaching begeleiden wij onze gastouders bij de dagelijkse praktijk. Gastouderbureau Maki heeft het KNGO keurmerk voor bijgeschoold gastouderbureau. Het KNGO keurmerk houdt in dat de bemiddelingsmedewerkers jaarlijks bijscholing volgen in hun vakgebied om hun kennis up to date te houden.

  1. Veilige, gezonde en leerrijke omgeving

Naast een goed passende gastouder is  de opvangomgeving erg belangrijk. De omgeving is huiselijk, en moet veilig zijn. Één keer paar jaar voeren wij een risico-inventarisatie uit op de opvanglocatie. We lopen alle ruimtes door waar wordt opgevangen en beoordelen deze op verschillende risico’s en hygiëne. We bespreken deze met de gastouder en er wordt waar nodig een actieplan opgesteld om de risico’s te reduceren.

Jaarlijks wordt er met de gastouder besproken welke materialen zij gebruiken bij de opvang en hoe zij de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Waar nodig coachen wij onze gastouders op dit gebied.