Inspectierapport 2018

Door 24 augustus 2018Maki Nieuws

Beste lezer,

In juni 2018 stond het jaarlijkse inspectiebezoek van de¬† VGGM weer voor de deur. Ze kondigen een inspectie kort van te voren aan. Tijdens zo’n bezoek worden er veel vragen gesteld over hoe vaak, waarover en wanneer ik gesprekken voer met ouders en gastouders, er wordt gecontroleerd of ik van alle gastouders de benodigde documenten bezit, of contracten in orde zijn en hoe ik gastouders en ouders op de hoogte breng van documenten zoals het pedagogisch beleidsplan en belangrijk nieuws. Een inspectie bezoek duurt gemiddeld 2-3 uur (mits tijdens het vorige bezoek alles in orde was).

Dan is het wachten tot de inspecteur de conceptversie van het rapport klaar heeft. Hier mag je nog op reageren en vervolgens wordt het rapport definitief gemaakt en verzonden naar de gemeente (LRK).

Zo’n inspectie is altijd best spannend, ook al weet je dat je alles netjes in orde hebt. Het rapport is positief, dus ik mag weer trots zijn!

Download hier het inspectierapport om deze in te zien.

Groeten Kim de Boer
Gastouderbureau Maki