Vertrouwenspersoon kinderopvang en onderwijs

Als gastouder of ouder kan je te maken krijgen met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Natuurlijk hoop je hier nooit mee in aanraking te komen. Helaas komt zo’n 3% van de kinderen in Nederland (in 2017) in aanraking met kindermishandeling, misbruik of verwaarlozing.

De nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft goede handvatten en een duidelijk stappenplan in het geval van een vermoeden. Het is daarom ontzettend belangrijk dat je als gastouder hiervan goed op de hoogte bent. Je kan daarnaast op elk moment Veilig Thuis om advies vragen. Voor ouders en gastouders van gastouderbureau Maki is deze in te zien als download in het urenregistratiesysteem.

Maar wat doe je nu eigenlijk bij een vermoeden tegen een collega of medewerker van een gastouderbureau/kinderopvangorganisatie? Hiervoor kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon kinderopvang en onderwijs.

De vertrouwensinspecteur luistert, adviseert en informeert. De vertrouwensinspecteur adviseert gastouders, medewerkers en ouders als zij aanwijzingen hebben dat een collega of medewerker van een kinderopvangorganisatie seksueel of ander geweld tegen een kind gebruikt. De vertrouwensinspecteur adviseert de werkgever, werknemer of ouder wat zij kunnen doen. Hij kan helpen bij het doen van aangifte of bij het indienen van een formele klacht. De vertrouwensinspecteur onderzoekt niet of een werkgever of werknemer het misdrijf heeft gepleegd. Dat doet de politie. Het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon kinderopvang en onderwijs is 0900-1113111.